+Dodaj wpis
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Piątki dla Klimatu – ESG w e-commerce: Wygodnie, szybko, na żądanie, ale czy ekologicznie?

Cykl spotkań „Piątki dla Klimatu”

Cykl spotkań „Piątki dla Klimatu” to inicjatywa organizowana przez (ESBN) European Sustainable Business Network, mająca na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i ekologicznych praktyk w biznesie.

Spotkania te skupiają się na szerokim spektrum tematów, od zmian klimatycznych, poprzez zrównoważone inwestycje, aż po ekologiczne innowacje w różnych sektorach gospodarki, w tym w produkcji, logistyce, nieruchomościach i oczywiście w handlu elektronicznym.

Każde spotkanie „Piątki dla Klimatu” przyciąga ekspertów, przedsiębiorców, naukowców oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami i pomysłami na to, jak można działać bardziej odpowiedzialnie wobec środowiska. Dyskusje te mają na celu nie tylko podniesienie świadomości na temat wyzwań ekologicznych, ale również pokazanie praktycznych rozwiązań, które mogą pomóc firmom w integracji zasad zrównoważonego rozwoju z ich strategiami biznesowymi.

„Piątki dla Klimatu” to również platforma do networkingu, umożliwiająca uczestnikom wymianę kontaktów i doświadczeń, co może prowadzić do powstania nowych, ekologicznych projektów i partnerstw. Poprzez regularne organizowanie tych spotkań, ESBN stara się budować silną społeczność osób i organizacji zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, które są gotowe do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Wśród poruszanych tematów znalazły się już m.in. strategie redukcji emisji CO2, rozwój zielonych technologii, zrównoważona mobilność, ekologiczne opakowania, a także role, jakie w procesie transformacji ku zrównoważonemu rozwojowi mogą odgrywać technologie cyfrowe. „Piątki dla Klimatu” to spotkania, które inspirują do refleksji nad tym, jak każdy z nas – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym – może przyczynić się do budowania lepszej przyszłości dla naszej planety.

E-commerce na rzecz ekologii: Spotkanie ekspertów w Warszawie

Tym razem, podczas spotkania w Warszawie, 25 listopada 2022 roku, skupiono się na aspekcie zrównoważonego rozwoju (ESG) w kontekście rosnącej popularności zakupów online. Czy wygoda i szybkość, jakie oferuje e-commerce, mogą iść w parze z odpowiedzialnością ekologiczną?

Dyskusję poprowadził 🗣Kazimierz Krupa, były redaktor naczelny magazynu Forbes, który z niezwykłą biegłością nawigował przez tematy związane z ESG (Environmental, Social, and Governance), przedstawiając zarówno wyzwania, jak i możliwości dla sektora e-commerce.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego: „Piątki dla klimatu”

Wśród zaproszonych ekspertów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i perspektywami na temat zrównoważonego rozwoju w handlu internetowym, znaleźli się:

 • 👨‍🦰Grzegorz Michalak z North.pl, który przedstawił inicjatywy jego firmy mające na celu minimalizację negatywnego wpływu handlu elektronicznego na środowisko, szczególnie w obszarze opakowań i logistyki.
 • 👨‍🦰Przemysław Piętak z CBRE, dzielący się wiedzą na temat zrównoważonych praktyk w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, w tym magazynami i centrach dystrybucyjnymi, które są kluczowe dla sektora e-commerce.
 • 👨‍🦰Bartosz Klimek z Fortress REIT Limited, który omówił rozwój zrównoważonych rozwiązań w logistyce i transporcie, podkreślając ich znaczenie dla redukcji śladu węglowego branży.

Spotkanie to było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, ale również platformą do dyskusji na temat przyszłości e-commerce w kontekście zrównoważonego rozwoju. Rozmawiano o tym, jak innowacje, technologia i zmiana podejścia zarówno przedsiębiorstw, jak i konsumentów mogą przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości handlu.

E-commerce w świetle zrównoważonego rozwoju: Perspektywy i innowacje

W dobie cyfrowej transformacji, e-commerce nieustannie się rozwija, kierując się nie tylko potrzebami rynku, ale również wyzwaniami ekologicznymi. Panel „Piątki dla Klimatu” zgromadził ekspertów branży, aby podyskutować o zrównoważonym rozwoju w kontekście handlu elektronicznego. Dzięki technologii i innowacyjnym podejściom, firmy coraz śmielej wdrażają strategie ESG (Environmental, Social, and Governance), kładąc fundament pod ekologiczne przyszłości e-commerce.

Inicjatywa „Naprawiaj, nie wyrzucaj” firmy North.pl byliśmy EKO zanim stało się to modne

Grzegorz Michalak – lider programu Naprawiaj, nie wyrzucaj w north.pl

Jednym z najbardziej inspirujących przykładów zaangażowania w ekologię jest działalność firmy North.pl, znanej z inicjatywy „Naprawiaj, nie wyrzucaj”. Działania te wypływają z głębokiej świadomości ekologicznej i potrzeby ratowania sprzętów AGD przed niepotrzebnym zniszczeniem. Jak wspomina przedstawiciel firmy, pandemia COVID-19 stała się nieoczekiwanie katalizatorem dla zmian w sposobie myślenia ludzi o naprawach i wykorzystaniu sprzętów, co jeszcze bardziej ugruntowało misję firmy.

Grzegorz Michalak zaznaczył:

Firma north.pl była EKO zanim stało się to modne. North.pl od dawna skupia się na ekologii – oferuje części do urządzeń AGD swoim klientom, by mogli je samodzielnie naprawić, a co za tym idzie, by uniknąć wyrzucania sprzętu na śmietnik. Przykładem dalszych zmian jest zmiana rodzaju taśmy używanej w procesie pakowania paczek. Przez długi czas poszukiwaliśmy dostawcy taśmy papierowej, która mogłaby zapewnić takie same właściwości jak plastikowa. To zadanie okazało się bardzo trudne, ponieważ uzyskanie równorzędnej jakości i ceny porównywalnej z plastikiem stanowiło wyzwanie, jednak ostatecznie udało nam się znaleźć odpowiednią opcję.

Automatyzacja i ekologia – czy to możliwe?

Temat automatyzacji w magazynach budzi wiele dyskusji, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju. Choć początkowo może się wydawać, że wprowadzenie automatyzacji może prowadzić do zwiększonego zużycia energii, w dłuższej perspektywie może przynieść korzyści ekologiczne. Eksperci podkreślają konieczność analizy nie tylko bezpośredniego zużycia energii przez systemy automatyzacji, ale również potencjalnych korzyści związanych ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla poprzez ograniczenie potrzeby dojazdów pracowników do miejsca pracy.

Innowacje takie jak inteligentne sortery czy roboty wspomagające pracowników mają ogromny potencjał do zwiększenia efektywności operacyjnej magazynów przy jednoczesnym obniżeniu ich śladu węglowego. Inteligentne sortery mogą optymalizować procesy logistyczne, redukując czas potrzebny na kompletację zamówień i minimalizując niepotrzebne przemieszczanie się wewnątrz magazynu. Z kolei roboty wspierające pracowników mogą pomóc w podnoszeniu i przenoszeniu ciężkich ładunków, co nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale także zmniejsza ryzyko kontuzji u pracowników.

Wdrażanie nowoczesnych technologii w magazynach może przynieść znaczące oszczędności czasu i zasobów, a także zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Jednak kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie procesu automatyzacji, uwzględniając zarówno aspekty operacyjne, jak i ekologiczne, aby osiągnąć optymalny balans między efektywnością a zrównoważonym rozwojem.

Stary magazyn części AGD w firmie north.pl

Zautomatyzowany proces magazynowania i wysyłki części AGD w firmie north.pl

Energia odnawialna i efektywność energetyczna

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz narastającego problemu zmian klimatycznych, firmy coraz częściej zwracają uwagę na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej. Energia słoneczna, jedno z najbardziej popularnych odnawialnych źródeł energii, staje się coraz bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorstw, umożliwiając im generowanie energii elektrycznej przy minimalnym wpływie na środowisko. Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach magazynów czy centrów dystrybucji umożliwia firmom zmniejszenie zależności od konwencjonalnych źródeł energii, co prowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Kolejnym rozwiązaniem wspierającym zrównoważony rozwój jest wykorzystanie pomp ciepła. Pompy ciepła pozwalają na efektywne wykorzystanie energii termicznej zawartej w powietrzu, wodzie czy ziemi, do celów grzewczych oraz chłodniczych. Ich stosowanie pozwala na ograniczenie zużycia energii elektrycznej w procesach grzewczych i klimatyzacyjnych, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków i obiektów przemysłowych.

Oprócz tego, coraz większą popularnością cieszą się urządzenia o niskim poborze energii. Firmy inwestują w nowoczesne technologie, które umożliwiają zminimalizowanie zużycia energii elektrycznej przez sprzęty biurowe, maszyny produkcyjne czy systemy oświetleniowe. Wybór energooszczędnych urządzeń nie tylko przyczynia się do zmniejszenia kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, ale także redukuje negatywny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Wdrażanie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii oraz poprawie efektywności energetycznej staje się nie tylko moralnym obowiązkiem dla firm, ale również kluczowym elementem budowania ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Firmy, które aktywnie inwestują w ekologiczne rozwiązania, nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale także zyskują zaufanie klientów oraz budują pozytywny wizerunek marki jako odpowiedzialnego uczestnika rynku.

Technologiczne innowacje na rzecz ekologii

Rozwój technologii sensorycznych i wykorzystanie big data w e-commerce otwierają nowe horyzonty dla zrównoważonego rozwoju i ekologii. Poprzez gromadzenie i analizę ogromnych ilości danych, firmy mogą znacznie lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje swoich klientów. Dzięki temu możliwe staje się tworzenie bardziej spersonalizowanych i precyzyjnych ofert, co z kolei może prowadzić do zredukowania liczby zwrotów produktów. Zwroty te są jednym z głównych wyzwań dla środowiska w branży e-commerce, generując nie tylko dodatkowy ruch logistyczny, ale i odpady z opakowań oraz nadmierną konsumpcję zasobów.

Technologie sensoryczne, takie jak rozpoznawanie obrazu czy analiza danych z sensorów IoT (Internet of Things), umożliwiają automatyzację i optymalizację procesów w łańcuchu dostaw. Może to obejmować bardziej efektywne zarządzanie zapasami, minimalizowanie strat produktów czy optymalizację tras dostaw, co bezpośrednio przekłada się na redukcję emisji CO2. Na przykład, zaawansowane algorytmy mogą przewidywać popyt na poszczególne produkty z dużą dokładnością, umożliwiając firmom dostosowanie produkcji i zapasów, aby uniknąć nadprodukcji i zmniejszyć ilość odpadów.

Wizualizacja futurystyczna tematyki Big Data

Dodatkowo, wykorzystanie big data i analizy predykcyjnej w e-commerce może pomóc w implementacji bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych poprzez lepsze zrozumienie wpływu różnych działań na środowisko. Firmy mogą wykorzystać te informacje do wprowadzenia bardziej ekologicznych opcji dostaw, takich jak łączenie przesyłek, wykorzystanie transportu o niższej emisji dwutlenku węgla czy promowanie produktów lokalnych, co dodatkowo może zmniejszyć ślad węglowy.

W rezultacie, integracja technologii sensorycznych i analizy big data w e-commerce nie tylko przyczynia się do poprawy doświadczeń zakupowych klientów i efektywności operacyjnej firm, ale również oferuje potężne narzędzia do walki ze zmianami klimatycznymi i promowania zrównoważonego rozwoju.

Przyszłość e-commerce w świetle ESG

Co to jest ESG?

ESG oznacza „Environmental, Social, and Governance”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza „Środowisko, Społeczna odpowiedzialność i Zarządzanie – ład korporacyjny”. Jest to zestaw kryteriów służący do oceny wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko i społeczeństwo oraz jakości ich zarządzania. ESG staje się coraz ważniejszym aspektem w ocenie przedsiębiorstw przez inwestorów, którzy coraz częściej biorą pod uwagę nie tylko tradycyjne wskaźniki finansowe, ale również te związane z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową oraz standardami zarządzania. Kryteria te pomagają w identyfikowaniu potencjalnych ryzyk i możliwości związanych z długoterminową zrównoważoną wartością przedsiębiorstw.

Obszary ESG

1. Środowisko (Environmental)

 • Zmniejszenie śladu węglowego: Firmy e-commerce muszą szukać sposobów na redukcję emisji CO2, np. poprzez optymalizację logistyki, wykorzystanie pojazdów elektrycznych w dostawach, lub kompensację emisji poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.
 • Zrównoważone opakowania: Zmniejszenie ilości odpadów i stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska w opakowaniach produktów to kolejne istotne wyzwanie.
 • Optymalizacja zwrotów: Systemy zwrotów generują dodatkowy ruch logistyczny i odpady, więc firmy dążą do minimalizacji zwrotów przez lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów i edukację w zakresie zrównoważonego konsumpcjonizmu.

2. Społeczna odpowiedzialność (Social)

 • Równość i inkluzywność: Firmy e-commerce muszą dbać o równość szans, różnorodność i inkluzywność na każdym szczeblu organizacji.
 • Bezpieczeństwo i prywatność danych: Ochrona danych klientów jest kluczowa, co wymaga od firm ciągłego inwestowania w bezpieczeństwo cyfrowe.
 • Zaangażowanie społeczne i wpływ lokalny: Firmy mogą wzmacniać swoją pozycję rynkową poprzez aktywne wsparcie społeczności lokalnych i realizację projektów o pozytywnym wpływie społecznym.

3. Zarządzanie – ład korporacyjny (Governance)

 • Przejrzystość i uczciwość biznesowa: Wysokie standardy etyczne i przejrzystość działań są coraz ważniejsze dla konsumentów i inwestorów.
 • Zarządzanie ryzykiem: Włączenie zasad ESG do strategii firmy pomaga w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem związanym z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi.
 • Zgodność z regulacjami: Przestrzeganie rosnącej liczby przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska jest kluczowe dla uniknięcia sankcji i utrzymania reputacji.

Podsumowanie

Przyszłość handlu elektronicznego będzie niewątpliwie kształtowana przez dalsze innowacje technologiczne, rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów, oraz przez regulacje prawne wspierające zrównoważony rozwój. Wyzwania takie jak zmniejszenie emisji CO2, efektywne wykorzystanie zasobów, oraz integracja z zasadami ESG, będą wymagać od firm ciągłego dostosowywania strategii i modeli biznesowych.

E-commerce stojące przed wyzwaniami związanymi z integracją zasad ESG musi nie tylko dostosować swoje operacje, ale też aktywnie komunikować swoje działania i postępy w tej dziedzinie. Klienci są coraz bardziej świadomi i wymagający w kontekście zrównoważonego rozwoju, co sprawia, że firmy, które efektywnie włączają zasady ESG do swojej strategii, mogą osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną. Inwestycje w zrównoważone technologie, procesy i produkty, choć wymagające na początku, mogą przynieść długoterminowe korzyści w postaci lojalności klientów, mniejszych kosztów operacyjnych i lepszego dostosowania do przyszłych regulacji prawnych.

Ostatnio dodane
5 1 oceń
Ocena
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Pokaż wszystkie komentarze
0
Będę wdzięczny za komentarze.x